Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

28.02.2020

           Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowań konkursowych, świadczeniodawcą  wybranym  do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny  w zakresie: świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego, został podmiot: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach z siedzibą ul. Św. Leonarda 10 , 25-311 Kielce.

 

          Świadczeniodawca będzie realizował ww. świadczenia na podstawie umowy zawartej  ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w okresie  od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2023 r. we wszystkich 4 obszarach objętych postępowaniami konkursowymi, tj.:

  • obszar: MIASTO KIELCE (2661) , POWIAT KIELECKI (2604);
  • obszar: POWIAT SKARŻYSKI (2610) , POWIAT KONECKI (2605), POWIAT WŁOSZCZOWSKI (2613), POWIAT JĘDRZEJOWSKI (2602);
  • obszar: POWIAT PIŃCZOWSKI (2608), POWIAT KAZIMIERSKI (2603), POWIAT BUSKI (2601), POWIAT STASZOWSKI (2612), POWIAT SANDOMIERSKI(2609),  POWIAT OPATOWSKI (2606);
  • obszar: POWIAT STARACHOWICKI ( 2611), POWIAT OSTROWIECKI (2607).
Źródło: Dział do spraw Służb Mundurowych, Ratownictwa Medycznego, Zarządzania Kryzysowego oraz Skarg i Wniosków