Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

10.03.2020

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez Zespół Transportu Medycznego

Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach informuje, że od dnia 1 marca 2020 roku obowiązują umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, w zakresie świadczeń udzielanych przez zespoły transportu medycznego.

W związku z powyższym przypominamy, iż świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez zespół transportu medycznego tylko i wyłącznie w przypadkach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 401), tj. w przypadku konieczności przetransportowania pacjenta między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:

  1. niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;
  2. niewydolność układu krążenia;
  3. stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;
  4. inne (np. drgawki).

 Realizacja niniejszych świadczeń obejmuje transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego w szczególności w przypadku konieczności:

  1. niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;
  2. zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

 

Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie nowego świadczenia gwarantowanego (świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego), nie zwalnia świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne z obowiązku zapewnienia świadczeniobiorcom transportu sanitarnego w ramach kompleksowości na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia  10 listopada 2017 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm.).

UWAGA

Zespoły transportu medycznego nie mogą być wykorzystywane do transportu sanitarnego, w szczególności w przypadku:

  •      transportu pacjenta do innego podmiotu celem przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej (i z powrotem),
  •       transportu pacjenta do innego podmiotu na badania diagnostyczne, np. TK, MRI, itp. (i z powrotem),
  •      transportu materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych.
Źródło: Dział do spraw Służb Mundurowych, Ratownictwa Medycznego, Zarządzania Kryzysowego oraz Skarg i Wniosków