Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji AP-KOLCE

03.04.2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31-03-2020 w godzinach między 17:00 a 24:00 nastąpiła aktualizacja środowiska produkcyjnego AP-KOLCE.

           Aktualizacja zawiera zmiany w zakresie obsługi nowych formatów komunikatów dotyczących list oczekujących. Zmiany umożliwią sprawozdawanie przez świadczeniodawców wyróżnika, wskazującego realizację świadczeń dla dzieci w komórkach, których specjalność wskazuje na realizację dla dorosłych. Od 1 kwietnia będą obowiązywały komunikaty LIOCZ 7.3, KOL 4.1 oraz Interfejs dostępowy z wykorzystaniem usług sieciowych w wersji 4.1. Dotychczas obowiązujące wersje ww. komunikatów będą obsługiwane przez miesiąc. Na środowisku testowym obsługa komunikatów w nowej wersji jest już dostępna od 30 marca.

           Podstawą prawną wdrożenia jest zapis §8 ust. 4 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207 z późn. zm.).”

           Na stronie centrali są umieszczone pliki do pobrania z aktualnymi komunikatami LIOCZ (wersja 7.3) oraz XSD LIOCZ (wersja 7.3):

https://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/sprawozdawczosc-elektroniczna/lista-typow-komunikatow-xml/komunikat-liocz/

 

oraz Komunikat kol 4.1 i XSD kol. 4.1:

https://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/sprawozdawczosc-elektroniczna/lista-typow-komunikatow-xml/komunikat-kol/

Źródło: Dział Uprawnień, Ewidencji i Obsługi Świadczeniobiorców