Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców, ogłoszenie postępowania konkursowego programy lekowe

17.08.2020

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 17.08.2020 r. roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w zakresach:

  • B.30 – Program lekowy: Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym

w tym:

Leki w programie lekowym: Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym

 

na obszar grupy powiatów: konecki, skarżyski, starachowicki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, kazimierski, staszowski, pińczowski, jędrzejowski, włoszczowski

 

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

§ 1,00 zł – PROGRAM LEKOWY

§ 1,00 zł – LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM

Okres obowiązywania umów: 01.10.2020 r. – 30.06.2021 r.

  • B.39 – Program lekowy: Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

w tym:

Leki w programie lekowym: Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

 

na obszar powiatu skarżyskiego oraz

na obszar powiatu staszowskiego

 

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

§ 1,00 zł – PROGRAM LEKOWY

§ 1,00 zł – LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM

Okres obowiązywania umów: 01.10.2020 r. – 30.06.2021 r.

 

  • B.104 – Leczenie choroby Fabry’ego

w tym:

Leki w programie lekowym: Leczenie choroby Fabry’ego

na obszar województwa świętokrzyskiego

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

§ 1,00 zł – PROGRAM LEKOWY

§ 1,00 zł – LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM

Okres obowiązywania umów: 01.10.2020 r. – 30.06.2021 r.

 

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:  

1.   Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku z klauzulą).

2.   W ofertach powinien być wykazany jedynie personel, który posiada kwalifikacje umożliwiające realizowanie świadczeń w ramach programu lekowego, zgodnie z treścią zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonego w ogłoszeniu o postępowaniu.

3.   Zgodnie z ww. zarządzeniem Prezesa NFZ od dn.01.01.2019 r. w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno miejsce np. oddział z poradnią – „ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń”. Prezentacja umożliwiająca zapoznanie się ze sposobem przygotowywania oferty na grupę miejsc została udostępniona przez Oddział komunikatem z dn. 21.02.2019 r. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż łączenie miejsc w grupy może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie, gdy ich połączenie w ramach programu dopuszczają wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/3031-274/

Pliki do pobrania
Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego