Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców – przekazywanie informacji o liczbie pielęgniarek i położnych

03.10.2019

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30 sierpnia 2019 r. opublikowanego na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1628) Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach przypomina o obowiązku przekazania do dnia 14 października 2019 r. przez świadczeniodawców (z wyłączeniem świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna), informacji dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych według stanu na dzień 1 października.

Kontakt:

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej (41) 36-46-245, 246

Dział Obsługi Umów:

AOS – (41) 36-46-114

REH – (41) 36-46-139

SOK, SPO, PSY, OPH – (41) 36-46-134

STM, PRO – (41) 36-46-110,

SZP – (41) 36-46-131

Źródło: Dział Obsługi Umów