Aktualności

Aktualności

Komunikat dotyczący umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

10.02.2020

 

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 7 lutego 2020 r. dotyczącego możliwości składania wniosku o zawarcie  umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wskazuje listę dokumentów, z jakimi należy się zapoznać w przypadku zawarcia umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego:

1. https://pz.gov.pl/pz/help

·        Instrukcja Użytkownika PZ (PDF, 1,41 MB)

·        Instrukcja dla Osoby Potwierdzającej PZ (PDF, 1,5 MB)

·        Procedury – Punkty Potwierdzające

2.  https://www.gov.pl/web/mswia/weryfikacja-autentycznosci-dokumentow

3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2019 r. poz. 700, z późn. zm.)

4. Rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników z dnia 5 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1627)

6. Załącznik do zarządzenia nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego: Instrukcja zgłaszania zdarzenia noszącego znamiona naruszenia ochrony danych osobowych przez świadczeniodawców potwierdzających w imieniu Funduszu profile zaufane.

Źródło: Dział Obsługi Umów