Aktualności

Aktualności

KOMUNIKAT dotyczący wskaźników realizacji umów w zakresie: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej

06.10.2020

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285 z późn. zm. – załącznik nr 8, pkt 1 – ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny, Pozostałe wymagania, lp. 2), Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach w załączeniu przekazuje informację o wskaźnikach realizacji umów zawartych w zakresie: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny.

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego