Aktualności

Aktualności

Komunikat dotyczący wszystkich świadczeniodawców – informacja o przekazywaniu danych o liczbie etatów pielęgniarek i położnych

09.10.2020

Komunikat dotyczący wszystkich świadczeniodawców

– informacja o przekazywaniu danych o liczbie etatów pielęgniarek i położnych

(NIE dotyczy świadczeniodawców POZ)

Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Kielcach uprzejmie przypomina wszystkim świadczeniodawcom posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z wyłączeniem świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna) o konieczności przekazania w terminie do dnia 14 października 2020 r. zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 547) informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 562 z późn. zm.) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Powyższe informacje należy sporządzić według stanu na dzień 1 października 2020 r. i przekazać do Świętokrzyskiego OW NFZ za pośrednictwem serwisu internetowego – SZOI.

 

PRZYPOMINAMY!

Ostateczny, nieprzekraczalny termin przekazania przedmiotowej informacji upływa z dniem 14 października 2020 r. W przypadku jakichkolwiek zmian w stosunku do stanu poprzedniego tj. stanu na 1 lipiec 2020 r. zostanie przygotowany aneks finansowy. Zatwierdzenie aneksu będzie możliwe po przesłaniu podpisanego dokumentu wraz z opinią lub zawartym porozumieniem lub oświadczeniem świadczeniodawcy dot. sposobu podziału środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Nadmieniamy, iż złożenie informacji (wniosków) w latach poprzednich, nie zwalnia z obowiązku ponownego jej przesłania.

 Dział Obsługi Umów

Źródło: Dział Obsługi Umów