Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza

10.09.2019

Treści komunikatu:

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 10-09-2019 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe celem zawarcia umów od 15 października 2019 r w zakresach:

–       REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU I MOWY

–       REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU

na obszar województwa świętokrzyskiego

Cena oczekiwana za punkt wynosi 1,00 zł.

 

Ogłoszenia dostępne są na stronie http://www.nfz-kielce.pl/ w Publikatorze informacji o postępowaniach

 

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

·          sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;

·          na stronie internetowej:

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/kontraktowanie-2018/aplikacja-do-przygotowania-oferty-2018/ publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

 

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniach konkursowych w rodzajach REH, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Plik z oświadczeniem.

 

Ponadto zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku z klauzulą).

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 230

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego