Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie sprawozdawczości porad lekarz POZ

14.02.2020

Świętokrzyski OW NFZ przypomina, że ostatecznym terminem przekazywania (korygowania) danych o poradach lekarza POZ w trakcie których wystawione zostały recepty, w tym e-recepty (komunikat SWIAD) oraz wizytach pielęgniarek i położnych (oświadczenia o wystawionych receptach), a także przekazywania przez świadczeniodawców rachunków (korekt) za udzielone świadczenia w POZ jest 14 lutego 2020 r.

(Podstawę prawną stanowią § 17 ust. 2, § 23 ust. 1, § 26 ust. 1, 2, § 27 ust. 2)

Jednocześnie przypominamy o: 

1.     ostatecznym terminie przesyłanie danych stanowiących podstawę do korygowania wcześniej dokonanych rozliczeń,

2.     konieczności podpisania i dostarczenia do oddziału wojewódzkiego udostępnionego aneksu, który wprowadza możliwość rozliczenia świadczeń z uwzględnieniem e-recept,

3.     konieczności pobrania wygenerowanych szablonów stanowiących podstawę do wystawienia rachunków,

4.     konieczności przekazania do oddziału wojewódzkiego wystawionych rachunków.

Powyższe czynności dokonane przez świadczeniodawców stanowią podstawę do rozliczenia świadczeń związanych z wystawianiem e-recept.

Dział Rozliczania Umów

Źródło: Dział Rozliczania Umów