Aktualności

Aktualności

Nowa wersja słownika refundowanych wyrobów medycznych (ZPO)

28.10.2019

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 8 października 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w dniu 24 października 2019 r. opublikowana została nowa wersja słownika obejmująca wprowadzone zmiany.

W słowniku wprowadzono nowy kod wyrobów medycznych:

  • P 137 – Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring – FGM) do 2 sztuk, limit finansowania 255 zł z 30% udziałem własnym pacjenta (raz na miesiąc).

W związku z wprowadzeniem ww. pozycji refundowanych wyrobów medycznych konieczne jest aneksowanie umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenia w wyroby medyczne. Dotyczy to wyłącznie świadczeniodawców, którzy zawarli umowę ze Świętokrzyskim OW NFZ w zakresie zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej oraz zamierzają rozszerzyć wykaz asortymentu zgłoszonego do umowy o nowy, w/w refundowany wyrób medyczny.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami