Aktualności

Aktualności

PILNE! Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący list oczekujących i harmonogramów przyjęć

02.09.2020

Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią obowiązujących przepisów ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. z 2020 r. poz. 1493), z dniem 5 września 2020 r. zostaje przywrócona sprawozdawczość list oczekujących/harmonogramów przyjęć oraz daty pierwszego wolnego terminu.

Przypominamy, że pierwszy wolny termin może być przekazywany raz w tygodniu tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 23 ust. 4a) tj. w przypadku ograniczonych możliwości technicznych.

Ponadto w dniu 1 września 2020 r. weszła w życie zmiana art. 23 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie z którą ze sprawozdawania pierwszego wolnego terminu wyłączone są soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

Obowiązek sprawozdawczości nie dotyczy tych świadczeniodawców, którzy zawiesili lub ograniczyli udzielanie świadczeń (w zakresie list na te świadczenia, których czasowo nie udzielają). Obecny stan prawny nie przewiduje konieczności wstecznego uzupełniania danych sprawozdawczych.

Źródło: Dział Uprawnień, Ewidencji i Obsługi Świadczeniobiorców