Aktualności

Aktualności

Projekt: Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi ZOL/ZPO, DPS i hospicjów na czas COVID-19

06.08.2020

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

 

W ramach powyższego projektu, skierowanego do placówek ZOL / PZO, hospicjów stacjonarnych i DPS, przeznaczone są środki na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy, w tym m.in. na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.

Informacje na temat procesu naboru znajdziecie Państwo w Zarządzeniu Nr 118/2020/DEF Prezesa NFZ w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, które ukazało się 04.08.2020 r.

Poniżej przydatne linki;

1) informacje dotyczące projektu https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/fundusze-europejskie-w-walce-z-covid-19-pomoc-dla-zol-i-zpo-hospicjow-oraz-dps-ow,7781.html

2) szczegóły założenia dotyczące realizacji projektu https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/programy-i-projekty/fundusze-europejskie-w-walce-z-covid-19-pomoc-dla-zol-i-zpo-hospicjow-oraz-dps-ow,19.html

3) zarządzenie nr 118/2020/DEF https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1182020def,7215.html

4) zarządzenie nr 129/2020/DEF https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1292020def,7222.html

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: powercovid19@nfz-kielce.pl

 

 

 

Informacje na ww. temat pod nr telefonu 41 3646247

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego