Aktualności

Aktualności

Rozliczanie świadczeń – nowelizacja OWU

01.09.2020

Świętokrzyski OW NFZ przypomina, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.03.2020 r. zmieniającego rozporządzenie OWU – możliwość rozliczania świadczeń metodą ryczałtową (tzw. „1/12”) jest dopuszczona do miesiąca sierpnia włącznie, ale generacja rachunku dla takiego rozliczenia musi nastąpić najpóźniej do dnia 4 września 2020 r.

Ponadto informujemy, że z dniem 5.09.2020 r. w SIMP zostanie zablokowana możliwość generacji rachunków ryczałtowych poprzez dezaktywowanie w tym dniu zgód wydanych przez OW na rozliczenie ryczałtowe.

Źródło: Dział Rozliczania Umów