Aktualności

Aktualności

„Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” – nabór wniosków

22.01.2020

W związku z zarządzeniem 116/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Fuduszu Zdrowia z dnia 2 września 2019 w sprawie umów o realizację programu pilotażowego ” Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” ze zm. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (Dz. u z 2019 r. poz. 1537 ze zm.) Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do składania wniosku o zawarcie umowy na realizację ww. programu pilotażowego.

Wnioski należy składać do 29.02.2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Jana Pawła II 9, Kielce.

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego