Informacje dla świadczeniodawców dodano: 2011-02-04
Komunikat dla świadczeniodawców
w sprawie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług

W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego dnia 5 stycznia 2010 r. Świętokrzyski OW NFZ informuje, że zapisy na fakturach informujące o usługach zwolnionych od podatku od towarów i usług są obligatoryjne i mogą być wpisywane w postaci skróconej np. zw. z art. 43 ust 1 pkt 18 lub 19 lub 20, a symbol PKWiU stanowi jedynie element dodatkowy i może zostać zawarty w treści faktury fakultatywnie.

Świadczeniodawcy powinni wraz z dostawcami oprogramowania i we własnym zakresie ustalić liczbę pól do wpisania podstawy zwolnienia.

Jednocześnie Świętokrzyski OW NFZ informuje, że brak umieszczenia na fakturach podstawy zwolnienia skutkować będzie powiadomieniem o powyższym właściwych Urzędów Skarbowych.

Małgorzata Kiebzak
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia


Ikona wydruku
  źródło - Wydział Ekonomiczno-Finansowy  
  Dokument wyświetlono: 1809 razy