Informacje dla świadczeniodawców dodano: 2008-07-07
System SZOI zapewnia:
  • możliwość przesłania na serwer plików sprawozdawczych do Oddziałów Wojewódzkich NFZ;
  • dostęp do informacji o zaawansowaniu procesu przetwarzania wcześniej przesłanych plików;
  • pobranie raportów zwrotnych.
W celu uzyskania dostępu do Portalu Świadczeniodawcy (SZOI) należy pobrać i wydrukować zamieszczone poniżej pliki. Następnie wypełnić i dostarczyć do Świętokrzyskiego OW NFZ następujące dokumenty: formularz rejestracyjny, oświadczenie administratora, dwa egzemplarze jednostronnie podpisanej umowy oraz kserokopię wpisu do rejestru. Po zarejestrowaniu dane niezbędne do korzystania z portalu wraz z podpisaną umową zostaną odesłane na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

Ikonka link zewnętrzny 

Dokumenty dla nowych świadczeniodawców rejestrujących się w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim NFZ:

Ikonka do plików w pdf 
Ikonka do plików w pdf 
Ikonka do plików w pdf 
Ikonka link zewnętrzny 
Ikonka link zewnętrzny 
Ikonka do plików w pdf 
Ikonka do plików w pdf 
Ikonka do plików w Excela 

Ikona wydruku
  Dokument wyświetlono: 761423 razy