Recepty refundowane

Recepty refundowane

Informacja dla pacjentów dotyczący wystawiania recept na leki refundowane

02.07.2012
Komunikat dla pacjentów dotyczący wystawiania recept na leki refundowane
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z akcją protestacyjną skutkującą ograniczeniami praw Pacjenta do refundowanych leków oraz wyrobów medycznych, kontynuuje dyżury pracowników Oddziału od dnia 02 lipca 2012 r.Dyżury pełnione będą w godz. od 8:00 do 16:00 pod następującymi numerami telefonów:

 • Wydział Gospodarki Lekami
  tel. 41/36 46 239
  tel. 663 43 11 24
 • Wydział Spraw Świadczeniobiorców
  Sekcja Skarg i Wniosków:
  tel. 41/36 46 106
 • Przypominamy, że do dyspozycji Pacjentów jest również infolinia ŚwOW NFZ:
  tel. 41/194 88
Pacjenci mogą także osobiście zgłaszać się do pok. 023 w budynku ŚwOW NFZ w Kielcach przy ul. Jana Pawła II 9 od poniedziałku do piątku w godz. między: 8:00 – 16:00.

źródło – Sekcja Skarg i Wniosków