Recepty refundowane

Recepty refundowane

Informacja w sprawie aneksowania/zawierania przez lekarzy umów po 1 lipca br. na wystawianie recept na leki refundowane.

02.07.2012
Komunikat w sprawie aneksowania/zawierania przez lekarzy umów po 1 lipca br. na wystawianie recept na leki refundowane

  1. Lekarze, którzy podpisali umowę według wzoru określonego w zarządzeniu z 30 kwietnia br., mogą bez przeszkód wypisywać recepty na leki refundowane, a aneks określony w załączniku nr 3 zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca br. powinien zostać podpisany do końca roku, tj. 31 grudnia 2012 r. (§2 pkt2 zarządzenia z 30 czerwca br.).
     
  2. Lekarze, którzy nie podpisali dotąd umowy z oddziałem wojewódzkim NFZ na wystawianie recept na leki refundowane, w celu jej zawarcia powinni wypełnić wniosek oraz umowę. Wzory wniosku i umowy są zawarte w załącznikach nr 1 i nr 2 do zarządzenia Prezesa NFZ z 30 czerwca br.

    – Jeżeli lekarz, który nie ma podpisanej umowy na wystawianie recept na leki refundowane, podpisze i złoży do dnia 6 lipca br. we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ wniosek oraz umowę, będzie ona obowiązywać z mocą od 1 lipca br. To oznacza, że lekarz może wypisywać recepty na leki refundowane już od 1 lipca br. (§3 pkt 1 zarządzenia z 30 czerwca br.)
    – Pozostałe umowy będą obowiązywać od dnia ich podpisania i złożenia we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ.

Andrzej Troszyński
rzecznik prasowy