Recepty refundowane

Recepty refundowane

Lista Zakładów Opieki Zdrowotnej, do których można się zgłosić w przypadku nieprawidłowo wystawionej recepty na lek refundowany

01.07.2012
Informacja dla pacjentów dotycząca ewentualnych
problemów z uzyskaniem prawidłowo wystawionej recepty na lek refundowany

Przypominamy wszystkim pacjentom korzystającym ze świadczeń medycznych udzielanych zarówno w publicznych, jak i niepublicznych placówkach medycznych mających kontrakt z NFZ (a więc wszędzie tam, gdzie na drzwiach poradni widnieje logo NFZ), że mają oni prawo domagać się od lekarzy prawidłowo wypisanych recept na leki refundowane. W razie otrzymania nieprawidłowo wypełnionej recepty (lub recepty wystawionej na innym druku niż określa to rozporządzenie Ministra Zdrowia), chory powinien:
  1. Powiadomić o tym fakcie kierownika placówki medycznej i domagać się wystawienia recepty w sposób prawidłowy.
  2. Skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii 800-190-590 (nr dla tel. komórkowych i stacjonarnych) czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 21:00).
  3. Skontaktować się ze Świętokrzyskim Oddziałem NFZ – specjalne numery telefonów (czynne w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00): 663 431 124 lub /41/ 36 46 106

Z nieprawidłowo wystawioną receptą po poradę lekarską i wystawienie właściwej recepty pacjenci mogą się zgłaszać do następujących placówek na terenie województwa świętokrzyskiego: