Ważne informacje

Ważne informacje

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Konsultantem ds. poszkodowanych w misjach pokojowych

09.02.2015

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Konsultantem ds. poszkodowanych w misjach pokojowych poza granicami państwa jest Pani Agnieszka Ganczar.

  • adres do korespondencji: 25-025 Kielce ul. Jana Pawła II 9
  • adres e-mail: agnieszka.ganczar@nfz-kielce.pl
  • nr telefonu: 41 36 46 285, nr fax 41 36 46 255

Strona internetowa stowarzyszenia rannych