Ważne informacje

Ważne informacje

Aktualizacja słownika aplikacji AP-KOLCE od 1 września br

07.08.2019

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że opublikowana została nowa wersja (2.10) słownika świadczeń w aplikacji AP-KOLCE. Uwzględniono w niej nowe świadczenia, dla których będą prowadzone listy oczekujących od 1 września br., w tym część świadczeń, które były dotychczas sprawozdawane komunikatem LIOCZ.

Dla części świadczeń zgodnie z §13, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207) – świadczeniodawcy udzielający tych świadczeń powinni wprowadzić do aplikacji udostępnionej przez Fundusz dane osób oczekujących na te świadczenia do dnia 1 września 2019 r. (według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r.)

Wcześniejsze wprowadzenie ww. danych dotyczy świadczeń wymienionych w części II pkt 3, 4, 7-15 oraz w częściach III, IV pkt 1-5, oraz w części V załącznika nr 9 do ww. rozporządzenia.

W związku z tym świadczeniodawcy mają już możliwość założenia nowych list oczekujących. Przypominamy, że operatorzy świadczeniodawców muszą posiadać uprawnienia do nowych list oczekujących, ze wskazaniem miejsca udzielania (kod centralny) oraz świadczenia.

 

Więcej informacji można otrzymać pod numerami telefonów 41 36 46 141 oraz 41 36 46 156

Źródło: Dział Uprawnień, Ewidencji i Obsługi Świadczeniobiorców