Kontraktowanie 2017

Kontraktowanie 2017

Komunikat dla świadczeniodawców

30.03.2017

Komunikat dla Świadczeniodawców

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach informuje, że materiały umożliwiające sporządzanie dokumentacji aktualizacyjnych do umów w rodzaju: AOS, REH, POZ, SZP, PRO, ZPO, SOK, SPO, OPH, STM, PSY znajdują się na stronie internetowej Świętokrzyskiego Oddziału:

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie//pliki-zpo-do-przygotowania-oferty-2017/

Złożenie dokumentacji aktualizacyjnej wymagane jest w przypadku: zmiany miejsca udzielania świadczeń, zmiany formy organizacyjno prawnej oraz w przypadku cesji kontraktu, itp.

Źródło: Sekcja ds. Lecznictwa Otwartego