Ważne informacje

Ważne informacje

Informacja dla wnioskujących w programie pilotażowym Profilaktyka 40 Plus

29.06.2021

Ze względu na liczne pytania dotyczące przekazywania do Systemu Informacji Medycznej danych dotyczących np. wyników badań laboratoryjnych informujemy, że mogące wystąpić w tym zakresie problemy techniczne nie powinny być „ z góry” zakładaną przeszkodą do aplikowania do udziału w ww. projekcie. NFZ uwzględni czas potrzebny na rozwiązanie problemów w tym zakresie – Fundusz rozliczy wszystkie zrealizowane świadczenia po przekazaniu danych do SIM.

Telefony do kontaktu:

sprawy merytoryczne: Marta Dziopa  41 36 46 234,
Dagmara Borowiec 41 36 46 269

sprawy prawne: Michał Armata  41 36 46 115,
Michał Dalka  41 36 46 109

sprawy informatyczne: Paweł Jaśkiewicz 41 36 46 104

Źródło: Zespół Profilaktyki Zdrowotnej