Ważne informacje

Ważne informacje

Informacja na temat oceny wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2021 rok

13.11.2020

Na podstawie §5 ust 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 9) Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Pani Małgorzata Kiebzak ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na 2021 rok zgodnie z załączoną tabelą.

Źródło: Zespół Profilaktyki Zdrowotnej