Ważne informacje

Ważne informacje

Komunikat dla farmaceutów i techników farmaceutycznych

17.09.2020

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach uprzejmie informuje, że zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia będą zawierane umowy z podmiotami leczniczymi wykonującymi działalność leczniczą na przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na szczepienia ochronne przeciw grypie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń w tych podmiotach oraz farmaceutom i technikom farmaceutycznym wykonującym zawód medyczny w aptece lub punkcie aptecznym.

Szczepienia będą wykonywane nieodpłatnie w podmiotach leczniczych, których wykaz będzie publikowany na stronie internetowej Oddziału Funduszu i na bieżąco aktualizowany.

Dodatkowo informujemy, że podmiot leczniczy wykonujący szczepienia jest zobowiązany do:

  • uzyskania zgody na piśmie osoby, u której zostało wykonane szczepienie, na udostępnienie przez podmiot Narodowemu Funduszowi Zdrowia i przetwarzanie przez ten Fundusz oraz ministra właściwego do spraw zdrowia informacji o osobie uprawnionej oraz o wykonaniu szczepienia, w tym dokumentacji medycznej w tym zakresie
  • uzyskania od farmaceuty lub technika farmacji oświadczenia potwierdzającego wykonywanie zawodu w aptece lub punkcie aptecznym.

Osoby zainteresowane prosimy o monitorowanie informacji umieszczanych na stronie internetowej naszego Oddziału.

Z poważaniem

Wydział Ekonomiczno-Finansowy
Dział Obsługi Umów
Tel 41 36 46 139, 109

Źródło: Dział Obsługi Umów