Ważne informacje

Ważne informacje

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący list oczekujących i harmonogramów przyjęć.

08.12.2020

Informujemy, że w dniu 29.11.2020 weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. (Dz.U. 2020 poz. 2112),https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002112

Nowe zmiany w przepisach stanowią, iż świadczeniodawcy, którzy udzielają świadczeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID 19 mają zawieszone wykonywanie obowiązków dotyczących list oczekujących pacjentów, wynikających z art. 23 oraz 23a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Tym samym świadczeniodawcy, którzy poleceniem (decyzją) wojewody lub ministra do spraw zdrowia wykonują określone zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, są zwolnieni z obowiązku przekazywania Funduszowi informacji o pierwszym dostępnym terminie oraz comiesięcznego zestawienia harmonogramu przyjęć.

Podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 2112).

Źródło: Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń