Ważne informacje

Ważne informacje

Komunikat do Świadczeniodawców POZ, AOS, Leczenie Szpitalne dotyczący rozliczenia produktów w związku z COVID – 19

16.10.2020

Świętokrzyski Odział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż z finansuje produkt (zgodnie z zarządzeniem Nr 140/2020/DSOZ

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn. zmianami) :

  • Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – 40 zł za poradę.
  • Porada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2- 75 zł
  • Lekarska wizyta domowa na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2- 100 zł za poradę w miejscu pobytu pacjenta.

Źródło: Dział do spraw Służb Mundurowych, Ratownictwa Medycznego, Zarządzania Kryzysowego oraz Skarg i Wniosków