Ważne informacje

Ważne informacje

Komunikat dotyczący odwołania i ponownego ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

28.01.2020

Komunikat dotyczący odwołania i ponownego ogłoszenia postępowań konkursowych

w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Świętokrzyski OW NFZ informuje, o odwołaniu postępowań konkursowych ogłoszonych w dn. 24.01.2020, z w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

w zakresach:

  • alergologii na obszar powiatu kieleckiego
  • nefrologii na obszar powiatów: skarżyskiego i staszowskiego
  • neurochirurgii na obszar powiatu sandomierskiego
  • endokrynologii na obszar powiatu opatowskiego
  • badań endoskopowych z zakresu-gastroskopii dla powiatów: skarżyskiego i kazimierskiego

 

 

 

Świętokrzyski OW NFZ informuje, iż dnia 28.01.2020 ogłoszone zostały postępowania konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 12.02.2020 r., w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach:

  • alergologii na obszar powiatu kieleckiego
  • nefrologii na obszar powiatów: skarżyskiego i staszowskiego
  • neurochirurgii na obszar powiatu sandomierskiego
  • endokrynologii na obszar powiatu opatowskiego
  • badań endoskopowych z zakresu-gastroskopii dla powiatów: skarżyskiego i kazimierskiego

 

Okres obowiązywania umów od 1 kwietnia 2020 r.

 

Skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.04.2020 r. do 30 czerwca 2021 r., a w przypadku badań kosztochłonnych od 01.04.2020 r. do 30 czerwca 2023 r. (okres finansowania 01.04.2020 r. – 31.12.2020 r.).

 

Cena oczekiwana:

  1,00 zł.

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

 

Ważne! Dodatkowe informacje:  

 

Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku z klauzulą).

 

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

 

sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;

 

na stronie internetowej:

 

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/kontraktowanie-2020/aplikacja-do-przygotowania/

publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 116

 

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego