Ważne informacje

Ważne informacje

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju rehabilitacja lecznicza

07.01.2020

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego

w rodzaju rehabilitacja lecznicza

 

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 07-01-2020 r. zostało ogłoszone postępowania konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 21.01.2020 r., w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacja neurologiczna na obszar powiatu buskiego. Okres obowiązywania umowy od 1 lutego 2020 r.

 

Skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.02.2020 r. do 30 czerwca 2021 r. (okres finansowania 01.02.2020 r. – 31.12.2020 r.).

Cena oczekiwana:  1,10 zł.

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:  

1. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku z klauzulą). Klauzula dla oferentów

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

·               sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;

·               na stronie internetowej: http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/kontraktowanie-2020/aplikacja-do-przygotowania-oferty/ publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 36 46 230

Pliki do pobrania
Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego