Ważne informacje

Ważne informacje

Komunikat w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

26.09.2019

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach informuje, że od okresu sprawozdawczego wrzesień 2019 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Od 1 września 2019 r.:

  • nie będzie realizowany program lekowy o kodzie 90097 – Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmie;
  • zmieniona została nazwa programu o kodzie 90100. Aktualne brzmienie programu – Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi;
  • dodano nowe programy:
  • 90159 – Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa;
  • 90160 – Leczenie choroby Fabry’ego;
  • 90161– Przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem
Źródło: Dział Uprawnień, Ewidencji i Obsługi Świadczeniobiorców