Ważne informacje

Ważne informacje

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne

19.01.2021

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań konkursowych

w rodzaju leczenie stomatologiczne

 

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 19.01.2021r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 03.02.2021r. w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne na obszar gmin:

  • Szydłów,
  • Tarłów.

cena oczekiwana wynosi 1,02 zł,

miesięczna liczba punktów – 7 tyś pkt (0,5 etatu przeliczeniowego).

 

Ogłoszenie skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.03.2021r. do 30.06.2022 r. (okres finansowania 01.03.2021 r. – 31.12.2021 r.)

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

  • sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;

  • na stronie internetowej: http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/ kontraktowanie-2021/aplikacja-do-przygotowania-oferty/ publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

 

Ważne:

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku z klauzulą).

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego