Ważne informacje

Ważne informacje

Protwierdzenie profilu zaufanego w placówkach NFZ

08.01.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 11 stycznia 2021 r. wznawia możliwość potwierdzenia profilu zaufanego. Więcej informacji:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/potwierdzenie-profilu-zaufanego-w-placowkach-narodowego-funduszu-zdrowia-i-pomoc-w-logowaniu-do-ikp,456.html