Ważne informacje

Ważne informacje

Stomatologiczna pomoc doraźna

12.02.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zainteresowany jest zawarciem umowy na udzielanie świadczeń w zakresie: świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej na obszar: województwo Świętokrzyskie.

Zgłoszenie podmiotu zainteresowanego udziałem w planowanym konkursie ofert o udzielanie świadczeń w przedmiotowym zakresie należy kierować na adres: Świętokrzyski OW NFZ, ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce lub mailowo na adres biuro@nfz-kielce.pl.

 

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego