Ważne informacje

Ważne informacje

Więcej na ZOL

05.11.2019

Wbrew doniesieniom niektórych mediów, w razie likwidacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, nie zabraknie miejsc dla chorych przebywających w tej placówce. Już ponad miesiąc temu  Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ wiedząc o zamiarach szpitala dotyczących zamknięcia ZOL, ogłosił konkurs dla innych świadczeniodawców, którzy są chętni do utworzenia placówki leczniczo -opiekuńczej. Zgłosił się świadczeniodawca z pobliskich Starachowic, który jest gotowy uruchomić ZOL przynajmniej na 40 łóżek. Postępowanie konkursowe trwa. W najbliższym czasie będzie też renegocjowana umowa z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w sąsiadującym z Ostrowcem Opatowie, gdzie zostanie zwiększona liczba łóżek z 10 do 22. Ponadto w przyszłym roku otwiera się duży ZOL przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. im. św. Rafała w Czerwonej Górze – zaplanowano 66 miejsc, w tym 22 dla osób wentylowanych mechanicznie.

Warto też nadmienić, że Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ systematycznie zwiększa środki przeznaczane na finansowanie Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych. Tylko w tym roku kontrakt wzrósł o 1,2 miliona złotych, a liczba łóżek w ZOL (nie licząc nowych, które powstaną w Starachowicach i Opatowie) wzrosła o 27.

Źródło: Rzecznik Prasowy