Ważne informacje

Ważne informacje

Zbadaj sobie nerki

16.09.2020

Już ponad 600 osób skorzystało z bezpłatnych badań profilaktycznych, mających na celu wczesne zdiagnozowanie Przewlekłej Choroby Nerek (PChN). Organizatorem bezpłatnych badań jest kieleckie Stowarzyszenie Sport CK, Fundacją Dobro jest w Nas, a jednym z patronów Honorowych Świętokrzyski oddział Wojewódzki NFZ.

– Co się okazuje? Duży odsetek przebadanych ma wyniki odbiegające od normy. Niektórzy z nich już są pod opieką lekarza. Być może projekt, realizowany w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, uratował komuś życie, bo NERKA NIE BOLI, TYLKO PRZESTAJE FUNKCJONOWAĆ. Limit miejsc jest ograniczony. Warto więc się pospieszyć i zagwarantować sobie miejsce – mówi Marek Malarz, koordynujący akcję z ramienia Stowarzyszenia Sport CK.

Przewlekła Choroba Nerek (PChN), według definicji KDIGO 2012 (grono międzynarodowych specjalistów Kidney Disease Improving Global Outcome), to utrzymująca się ponad 3 miesiące nieprawidłowość budowy lub czynności nerki mające znaczenie dla zdrowia.

Szacuje się że dotyka ona nawet 600 milionów ludzi na całym świecie, w tym około 5 mln w Polsce. Z danych epidemiologicznych wynika, że w Polsce kilka milionów osób w ogóle nie wie, że cierpi na (PChN). Można uznać, że PChN to choroba cywilizacyjna. W początkowej, ale nawet i w zaawansowanej fazie rozwoju choroby, może ona nie dawać żadnych wyraźnych objawów. W efekcie, blisko 90 proc. osób chorych na PChN nie zdaje sobie z tego sprawy. Zbyt późne wykrycie i zbyt późne podjęcie leczenia tej choroby grożą bardzo dotkliwymi konsekwencjami, wśród których są nie tylko uciążliwe dializy, lecz także potrzeba przeszczepu nerki i przedwczesna śmierć.

Nefrolodzy zwracają uwagę, że każdy człowiek, raz w roku, powinien wykonać badanie sodu, potasu mocznika i kreatyniny i, że osoby z grup ryzyka, czyli m.in. nadciśnieniowcy i cukrzycy, u których często występują choroby nerek, powinny być pod stałą kontrolą poradni nefrologicznej – 30 procent dializowanych to chorzy z cukrzycą, a 20 procent pacjentów poddawanych dializom ma nadciśnienie.

Informacji o terminach, dostępności miejsc udziela Centralne Laboratorium Analityki Medycznej, ul. Daleka 5, nr tel. 41 369-21-35, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.

Źródło: Rzecznik Prasowy