Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 4/ZP/2008

16.06.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

Nr postępowania 4/ZP/2008

            Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach, ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowa serwera polegająca na dostawie wraz z montażem 6 szt. dysków twardych, 2 szt. kontrolerów, 1 szt. półki na dyski oraz 1 szt. streamera. 

Przeniesiono do archiwum 2010-03-30

Wydział Administracyjno-Gospodarczy