Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr WAG.261.1.2.2016

30.11.2016

Postępowanie znak: WAG.261.1.2.2016
Dostawa laserowych urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Kielcach

Źródło: Wydział Administracyjno - Gospodarczy