Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr WAG.261.1.1.2017

18.07.2017

Postępowanie nr WAG.261.1.1.2017
Dostawa jednego samochodu osobowego typu SEDAN i jednego samochodu osobowego typu BUS na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach

Źródło: Wydział Administracyjno - Gospodarczy