Aktualności

Aktualności

Nabór do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

24.09.2021

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

Ogłoszenie Dyrektora Świętokrzyskiego OW NFZ z dnia 24.09.2021r.

Zał. 1_Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. 3_Oświadczenie osoby uprawionej do szczepienia grypa 2021.2022

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego