Archiwum zamówień publicznych

Archiwum zamówień publicznych

Postępowanie nr 4/ZP/2009

10.06.2009
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę przełączników sieciowych i urządzeń do połączenia radiowegona potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego FunduszuZdrowia z siedzibą w Kielcach.

Postępowanie nr 3/ZP/2009

28.05.2009
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę polegającą na ponownym kwalifikowaniu wniosków na leczenieuzdrowiskowe pacjentów z obszaru województwa świętokrzyskiego w 2009roku.

Postępowanie nr 2/ZP/2009

18.05.2009
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu na dostawę serwerów oraz konsoli napotrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego FunduszuZdrowia z siedzibą w Kielcach.

Postępowanie nr 2/ZP/2009

22.04.2009
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę serwerów oraz konsoli na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NarodowegoFunduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach....

Postępowanie nr 1/ZP/2009

09.02.2009
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu na usługę kwalifikowania wniosków na leczenie uzdrowiskowe napotrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego FunduszuZdrowia z siedzibą w Kielcach.

Postępowanie nr 1/ZP/2009

29.01.2009
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę polegającą na kwalifikowaniu wniosków na leczenieuzdrowiskowe pacjentów z obszaru województwa świętokrzyskiego w 2009roku na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NarodowegoFunduszu…

Postępowanie nr 15/ZP/2008

30.12.2008
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych oraz ochronę mienia napotrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego FunduszuZdrowia z siedzibą w Kielcach.

Postępowanie nr 10/ZP/2008

29.12.2008
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu na dostawę sprzętu i modyfikację środowiska bazodanowego iSeries na potrzebyŚwiętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zsiedzibą w Kielcach.

Postępowanie nr 17/ZP/2008

23.12.2008
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu na dostawę mebli biurowych wraz z montażem i aranżacją wnętrza na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia…

Postępowanie nr 12/ZP/2008

23.12.2008
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu na dostawę, instalację i uruchomienie programu komputerowego System Obiegu Dokumentów na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia…