Archiwum zamówień publicznych

Archiwum zamówień publicznych

Postępowanie: WAG.261.1.2.2017

03.10.2017
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym

Postępowanie nr WAG.261.1.1.2017

18.07.2017
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa jednego samochodu osobowego typu SEDAN i jednego samochodu osobowego typu BUS na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach

Postępowanie nr WAG.261.1.2.2016

30.11.2016
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa laserowych urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Kielcach

Postępowanie nr WAG.261.1.1.2016

05.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na uzupełnienie systemu klimatyzacji w 27 pomieszczeniach biurowych, w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach

Postępowanie nr WAG.261.1.7.2015

01.12.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych

Postępowanie nr WAG.261.1.6.2015

26.11.2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitariatów i pomieszczeń ogólnodostępnych

Postępowanie nr WAG.261.1.5.2015

18.08.2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach

Postępowanie nr WAG.261.1.3.2015

19.05.2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej do budynku Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach przy ul. Jana Pawła II nr…

Postępowanie nr WAG.261.1.2.2015

13.04.2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę infrastruktury typu Blade na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach

Postępowanie nr 8/ZP/2014

28.11.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na uzupełnienie systemu klimatyzacji w 27 pomieszczeniach biurowych, w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach