Archiwum zamówień publicznych

Archiwum zamówień publicznych

Postępowanie nr 4/ZP/2013

30.07.2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i konfigurację serwera IBM na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach.

Postępowanie nr 3/ZP/2013

11.07.2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach.

Postępowanie nr 1/ZP/2013

24.05.2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Postępowanie nr 2/ZP/2013

16.05.2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów komputerowych z monitorem, stacji roboczych oraz komputera przenośnego na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą…

Postępowanie nr 9/ZP/2012

10.12.2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę kwalifikowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe pacjentów z obszaru województwa świętokrzyskiego na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia...

Postępowanie nr 10/ZP/2012

06.12.2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych oraz ochronę osób i mienia na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach.

Postępowanie nr 8/ZP/2012

25.10.2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż i uruchomienie automatycznego systemu gaszenia gazem w 2 pomieszczeniach serwerowni na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia…

Postępowanie nr 7/ZP/2012

23.10.2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach.

Postępowanie nr 5/ZP/2012

12.10.2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i konfigurację serwerów IBM, rozbudowę środowiska wirtualnego i serwerów HP Proliant oraz dostawę serwerów typu Blade i rozszerzenie licencji…

Postępowanie nr 4/ZP/2012

28.08.2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę macierzy dyskowej wraz z instalacją i konfiguracją na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach....