Archiwum zamówień publicznych

Archiwum zamówień publicznych

Postępowanie nr 7/ZP/2014

19.11.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane polegające na podłączeniu wodnym od istniejącej sieci wodociągowej dla działki nr 1492/7 oraz wykonanie ogrodzenia tymczasowego w…

Postępowanie nr 7/ZP/2014

28.10.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na podłączeniu wodnym od istniejącej sieci wodociągowej dla działki nr 1492/7 oraz wykonanie ogrodzenia tymczasowego w ramach…

Postępowanie nr 6/ZP/2014

25.09.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na uzupełnienie systemu klimatyzacji w 27 pomieszczeniach biurowych w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach

Postępowanie nr 4/ZP/2014

24.06.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę macierzy HP EVA 6550 na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach

Postępowanie nr 5/ZP/2014

17.06.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia…

Postępowanie nr 2/ZP/2014

13.05.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia…

Postępowanie nr 3/ZP/2014

28.04.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia…

Postępowanie nr 1/ZP/2014

04.04.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Postępowanie nr 6/ZP/2013

18.11.2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę kwalifikowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe pacjentów z obszaru województwa świętokrzyskiego na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w…

Postępowanie nr 5/ZP/2013

21.08.2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia…