Ważne informacje

Ważne informacje

Komunikat dla świadczeniodawców

07.09.2016
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Komunikat dla pacjentów

06.09.2016
Ogłoszenie w sprawie Punktu Obsługi Ubezpieczonych w Sandomierzu

Leki 75+

01.09.2016
Bezpłatne leki dla seniorów od 1 września

Leki 75+

01.09.2016
Bezpłatne leki dla seniorów od 1 września

Komunikat dla pacjentów

26.08.2016
Ogłoszenie w sprawie Punktu Obsługi Ubezpieczonych w Sandomierzu

Komunikat dla pacjentów

26.08.2016
Ogłoszenie w sprawie Punktu Obsługi Ubezpieczonych w Sandomierzu

Komunikat dla pacjentów

26.08.2016
Ogłoszenie w sprawie Punktu Obsługi Ubezpieczonych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Komunikat dla pacjentów

26.08.2016
Ogłoszenie w sprawie Punktu Obsługi Ubezpieczonych w Ostrowcu Świętokrzyskim

MZ: Komunikat ministra zdrowia dla pracowników POZ i farmaceutów dotyczący leków 75+

24.08.2016
W komunikacie skierowanym do lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz farmaceutów minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił zasady wystawiania i realizacji recept...

MZ: Komunikat ministra zdrowia dla lekarzy specjalistów dotyczący leków 75+

24.08.2016
W komunikacie skierowanym do lekarzy specjalistów minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił zasady wystawiania recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne…