Ważne informacje

Ważne informacje

Obsługa w salach obsługi klientów Świętokrzyskiego OW NFZ

25.02.2022
Przywrócenie w pełnym zakresie działalności w Sali Obsługi Klientów w Kielcach oraz w Punktach Obsługi Klientów w Ostrowcu Świętokrzyskim i Sandomierzu

Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych w rodzaju leczenie stomatologiczne

20.01.2022
Zgłoszenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą zainteresowanych udzielaniem świadczeń

Zmiany dotyczące testów diagnostycznych w kierunku obecności wirusa SARSCoV- 2 (zarządzenie nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia)

27.12.2021
Od dnia 1 stycznia 2022 roku wprowadzone zostały nowe zmiany dotyczące rozliczania i finansowania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2