Ważne informacje

Ważne informacje

Komunikat dla świadczeniodawców

11.12.2015
Komunikat dotyczący przerwy w dostępie do systemów informatycznych w związku z pracami administracyjnymi

Komunikat dla świadczeniodawców

01.12.2015
Komunikat dla świadczeniodawców - zasady prowadzenia list osób oczekujących

Komunikat dla pacjentów

24.11.2015
Komunikat dla pacjentów dotyczący mobilnego stanowiska ZIP w ZUS w Kielcach

Komunikat dla pacjentów

16.11.2015
Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Komunikat dla pacjentów

05.11.2015
Ważny komunikat dla pacjentów dotyczący badania poziomu zadowolenia chorych ze świadczeń medycznych

Komunikat dla świadczeniodawców

03.11.2015
komunikat dla świadczeniodawców, dotyczący konieczności dostosowania obowiązujących kodów zawodów

Komunikat dla świadczeniodawców

23.10.2015
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących komunikatem XML od okresu sprawozdawczego listopad 2015r.

Komunikat dla pacjentów

15.10.2015
Pilny komunikat dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Pilny komunikat dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej

12.10.2015
Studencie, koniecznie sprawdź swoje ubezpieczenie! Specjalne stanowisko Świętokrzyskiego Oddziału wojewódzkiego NFZ na Politechnice Świętokrzyskiej

Komunikat dla świadczeniodawców

08.10.2015
Komunikat w sprawie przekazywania przez świadczeniodawców do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach podpisanych aneksów do umów