Aktualności

Aktualności

Komunikat o ogłoszeniu postępowania konkursowego

04.01.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 04.01.2021 r. roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w zakresie:

  • B.111 – Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-10 E23.0),

w tym:

  • Leki w programie lekowym: Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-10 E23.0),

oraz

  • B.112 – Leczenie mukowiscydozy (ICD-10 E84).

w tym:

  • Leki w programie lekowym: Leczenie mukowiscydozy (ICD-10 E84).

na obszar województwa świętokrzyskiego

 

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

§ 1,00 zł – PROGRAM LEKOWY

§ 1,00 zł – LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM

Okres obowiązywania umów: 01.02.2021 r. – 30.06.2021 r.

 

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:  

1.   Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku z klauzulą).

2.   W ofertach powinien być wykazany jedynie personel, który posiada kwalifikacje umożliwiające realizowanie świadczeń w ramach programu lekowego, zgodnie z treścią zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonego w ogłoszeniu o postępowaniu.

3.   Zgodnie z ww. zarządzeniem Prezesa NFZ od dn.01.01.2019 r. w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno miejsce np. oddział z poradnią – „ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń”. Prezentacja umożliwiająca zapoznanie się ze sposobem przygotowywania oferty na grupę miejsc została udostępniona przez Oddział komunikatem z dn. 21.02.2019 r. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż łączenie miejsc w grupy może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie, gdy ich połączenie w ramach programu dopuszczają wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/3031-274/

Pliki do pobrania
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami