Ważne informacje

Ważne informacje

Zgłosiłeś swoje dziecko do ubezpieczenia?

02.04.2015
Przypominamy, że rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci. Może to uczynić oboje rodziców.

Jak zamienić lek na tańszy? Ministerstwo Zdrowia uruchomiło infolinię o tańszych odpowiednikach leków refundowanych.

02.04.2015
Pod numerem 22 123 98 00 przez cały tydzień, od godziny 8 do 20, farmaceuci udzielają informacji o możliwości zamiany leków refundowanych przepisanych przez lekarzy…

Bezpłatna infolinia kolejkowa Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

02.04.2015
800 060 213 - to numer bezpłatnej infolinii kolejkowej świętokrzyskiego NFZ, pod którą udzielane są informacje o najbliższym terminie przyjęcia na wizytę, średnim czasie oczekiwania…

Komunikat dla osób mających trwale lub okresowo trudności w porozumiewaniu się dotyczący zasad komunikowania się

03.03.2015
Komunikat dla osób mających trwale lub okresowo trudności w porozumiewaniu się dotyczący zasad komunikowania się ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Konsultantem ds. poszkodowanych w misjach pokojowych

09.02.2015
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Konsultantem ds. poszkodowanych w misjach pokojowych poza granicami państwa jest Pani Monika Wryk.

Zgłaszanie zmian w załączniku do umowy – „Wykaz podwykonawców”

29.12.2014
Zgłaszanie zmian w załączniku do umowy – „Wykaz podwykonawców” (z wyłączeniem świadczeń w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, ratownictwo medyczne oraz zaopatrzenie w wyroby…