Aktualności

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców i Świadczeniobiorców

28.12.2021
Pozytywne zatwierdzenie wniosku o zawarcie umowy z zakresu zaopatrzenie w wyroby medyczne

Rozwiązanie umowy z „FEMINA” Natalia Pająk

18.12.2021
Rozwiązanie umowy POZ

Rozstrzygnięcie postępowań konkursowych

15.12.2021
Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowania w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

15.12.2021
Ogłoszenie postępowania konkursowego na programy lekowe: B.121, B.124, B.125, B.126, B127

Komunikat – pozyskanie danych na potrzeby wyceny leczenia chirurgicznego z zastosowaniem systemu robotowego

13.12.2021
Komunikat – pozyskanie danych na potrzeby wyceny leczenia chirurgicznego z zastosowaniem systemu robotowego

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2022

08.12.2021
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów ZPO 2022

Zasady przyznawania dodatków covidowych dla personelu medycznego i niemedycznego zgodnie z poleceniem MZ z dnia 30.11.2021 r.

02.12.2021
Od 1 grudnia 2021 roku zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19.